December 3, 2019

Darba dienas pārcelšana

Informējam, ka SIA “ĶEGUMA STARS” darba dienu 2019.gada 27.decembrī pārceļ uz 2019.gada 14.decembri. Ūdens skaitītāju rādījumi no Ķeguma novada iedzīvotājiem tiks pieņemti 2019.gada 30.decembrī, 2020.gada 2. un 3.janvārī.
November 26, 2019

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas ar 01.01.2020.

November 8, 2019

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu | ID Nr. SIAĶS2019-2/KF

SIA „ĶEGUMA STARS” paziņo, ka iepirkumu komisija ir atcēlusi 2019.gada 17.jūnijā pieņemto lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju un pārtrauc iepirkuma procedūru.
November 8, 2019

Aktuālā informācija par projektu Nr. 4.3.1.0/18/A/015

SIA „ĶEGUMA STARS” 2019.gada 7.novembrī ir atcēlusi 2019.gada 17.jūnijā pieņemto lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju un pārtrauc iepirkuma procedūru.
October 23, 2019

Ūdensvada remonta darbi 2019.gada 24.oktobrī

Sakarā ar ūdensvada remonta darbiem 2019.gada 24.oktobrī laika posmā no 8.30 līdz 16.30 tiks pārtraukta aukstā ūdens padeve.
October 21, 2019

Elektrotehnikas savākšanas akcija

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „Ķilupe” piedāvā privātpersonām, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm iespēju ērti bez maksas atbrīvoties no nolietotas elektrotehnikas.
October 10, 2019

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Lūdzam Ķeguma novada iedzīvotājus iesniegt pirmreizējo reģistrācijas apliecinājumu par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) SIA “Ķeguma STARS”, kas ir reģistra uzturētājs.
October 9, 2019

Lapu maisu pieņemšana

SIA Ķeguma Stars pieņems lapu maisus līdz 200l Ķeguma pilsētas teritorijā, maksa par pakalpojumu 2,99 euro. Pakalpojumu var pieteikt zvanot uz uzņēmuma tālruni Nr. 20216691, ziņojot vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju un maisu skaitu. Norēķini tiek veikti ar pēcapmaksu pēc izrakstītā rēķina.
October 7, 2019

Siltuma tarifs 2019/2020 sezonai

Ķeguma novada dome ir aptiprinājusi siltuma tarifu 2019/2020 sezonai.
August 9, 2019

Aktuālā informācija par projektu Nr. 4.3.1.0/18/A/015

SIA „ĶEGUMA STARS” iepirkuma komisija 2019.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepriekš minētajā iepirkuma procedūrā, atzīt SIA “SANART” (reģ. Nr. 44103043748) ar cenu 489 500,00 EUR (bez PVN), kam piešķīrusi tiesības slēgt līgumu.
Skaitītāju nodošana