SIA ``Ķeguma Stars``

 

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĶEGUMA STARS”
Reģistrācijas Nr.: 40003227117
PVN reģistrācijas Nr.: LV40003227117
Juridiskā un pasta adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ogres novads, LV–5020
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Norēķinu konts Nr. LV 31 UNLA 0033 3006 0930 3
AS Luminor banka, kods RIKOLV2X
Norēķinu konts Nr.: LV 76 RIKO 0002 0132 3170 0

Kontaktinformācija

Avārijas dienests
telefons: 25736650

Lietvedība
telefons: 20216691

Valdes locekle
Tatjana Saulīte

Namu pārzine
Tatjana Saulīte
telefons: 25774460
e-pasts: tatjana.saulite[at]kegumastars.lv

Ražošanas vadības organizācijas inženieris
Jānis Krastiņš
telefons: 28660742
e-pasts: janis.krastins[at]kegumastars.lv

Rēķinvede
Diāna Kārkliņa
telefons: 29266145
e-pasts: rekini[at]kegumastars.lv

Darba laiki

 • 8:00 – 11.45
  12:30 – 18:00
 • 8:00 – 11.45
  12:30 – 17:00
 • 8:00 – 11.45
  12:30 – 17:00
 • 8:00 – 11.45
  12:30 – 18:00
 • 8:00 – 13:00

Sazinies ar mums

Aizpildiet zemāk minēto informāciju un mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā

  Lūdzu izvēlieties tematu

  Pielikumi

  Vēsture

  Sabiedrības aizsākums ir meklējams vēl pagājušajā gadsimtā. Ķeguma pilsēta bija tikko dzimusi un pašvaldība vēl tikai sāka pa nopietnam apzināt visus savus pienākumus. Par “ĶEGUMA STARS” dzimšanas dienu ir uzskatāms 1994.gada 9.novembris, kad Uzņēmumu reģistrs ir izsniedzis reģistrācijas apliecību ar Nr.000322711 (Ogres rajona Ķeguma pilsētas dome lēmumu par pašvaldības uzņēmuma “Stars” izveidošanu pieņēma nedaudz agrāk – 1994.gada 28.oktobra ārkārtas domes sēdē). Par pašvaldības uzņēmuma “Stars” direktoru tiek iecelts Jānis Ozols. Kāpēc tika izveidots jaunais pašvaldības uzņēmums. Visam pamatā bija Ķeguma mūžīgais sāpju bērns – APKURE. Ķegumā izsenis bija 2 katlu mājas (Celtnieku iela 1a un Liepu iela 1c), pa vienai katra savā dzelzceļa pusē. Vienu uzturēja Ķeguma HES, bet otru Ogres SCO. Diemžēl, Ogres SCO nespēja pašuuzbūvētajam Staru masīvam nodrošināt nepieciešamo komunālo pakalpojumu klāstu. Un ar šiem jautājumiem sāka nodarboties Ķeguma pilsētas pašvaldība. Tāpēc 1994.gada 15.novembrī starp p/u “ĶEGUMA STARS” un paju sabiedrību Ogres SCO tika noslēgts līgums par siltumapgādi, ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu, saskaņā ar kuru pašvaldības uzņēmums uzņēmās nodrošināt ar minētajiem pakalpojumiem 5 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Staru masīvā, bet p/s uzņēmās norēķināties par visiem pakalpojumiem.

  Ar 1997.gada 15.maiju uzņēmuma vadītāja pienākumus sāk pildīt Arnis Ampermanis. 1998.gadā “ĶEGUMA STARS” pārziņā pārnāk ūdenstornis (Celtnieku iela 3b, Ķegumā) un Ķeguma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) ar atrašanās vietu Ogresgala pagastā.

  2000.gada 4.augustā par uzņēmuma vadītāju kļūst Māris Griņēvičs, kurš savas darbības laikā ieņēma dažādus amatus – rīkotājdirektors, direktors, valdes loceklis.

  2002.gada 1.novembrī tika izveidots Ķeguma novads, kuram pievienojās Rembates pagasts. Šajā sakarā ar 2002.gada 4.decembra Ķeguma novada domes lēmumu p/u “ĶEGUMA STARS” funkcijas ievērojami paplašinājās – tiek pārņemta visa Rembates pagasta komunālā saimniecība. Īsi pirms tam – 2002.gada 25.novembrī Rembates pagasta padome nolēma neuzsākt centralizēto apkuri Rembates daudzdzīvokļu mājās 2002./2003.gada apkures sezonā.

  2003.gada 23.decembra ārkārtas sēdē tika pieņemts vēsturisks lēmums – pašvaldības uzņēmums “ĶEGUMA STARS” tiek pārveidots par sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar pamatkapitālu Ls 121737.

  Gadu gaitā sabiedrības pamatkapitāls ir piedzīvojis strauju izaugsmi. Gan naudiskā, bet jo stipri vairāk mantiskā izteiksmē. Ķeguma pašvaldība ir palielinājusi sabiedrības pamatkapitālu ar šādiem ieguldījumiem:
  2006.gada 18.augusts. Tomes ūdens saimniecība;
  2008.gada 6.februāris. Siltumtrase no Daugavmalas rajona kameras (SK-8) līdz Staru ielas rajona kamerai (K-1);
  2008.gada 2.jūlijs. Siltumtrases Skolas un Ogres ielās 1383m garumā. Zemes gabals 4320m2 platībā, uz kura atrodas ūdensapgādes urbumi un atdzelžošanas iekārtas (Celtnieku iela 3b).
  2009.gada 24.februārī par sabiedrības valdes locekli/vadītāju tiek iecelts Aigars Remesis.
  2009.gada 1.decembrī viņu nomaina Māris Juškāns.
  2011.gada 13.septembrī par sabiedrības vadītāju tiek iecelts Aivars Priževoits.
  2012.gada 7.novembris. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par zemes (16148m2) vērtību zem Ķeguma NAI.
  2013.gada 13.februārī “ĶEGUMA STARS” pieņem apsaimniekošanā siltumtrases posmu 2090m garumā kopā ar siltuma kamerām. Mērķis – apsaimniekot un veikt rekonstrukciju ES fonda projekta ietvaros.
  2013.g. 16.aprīlī par sabiedrības vadītāju tiek iecelts Vladimirs Soboļevs.
  2014.gada 14.novembris. Pamatkapitālā tiek ieguldīts ūdensapgādes komplekss (Liepu iela 1c, Ķegumā), ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli un siltumtrases posmi.
  2015.gada maijs. Tā kā līdzšinējais vadītājs savas aktīvās darba gaitas sabiedrībā izbeidza, tad “ĶEGUMA STARS” tiek pie jaunas amatpersonas – prokūrista.
  Par prokūristu tiek iecelts Edgars Kozlovs.
  2016.gada 4. janvāris. Par sabiedrības vadītāju tiek iecelts Aigars Roze. Savu darbību turpināja līdz 30.08.2019.
  Ar 2019.gada 2.septembri par sabiedrības vadītāju tiek iecelts Andris Zābelis. Darbojas līdz 2021.gada 15.oktobrim.
  2021.gada 16.oktobrī par vadītāju iecelts Artūrs Robežnieks. Līdz 2023.gada 6.februārim viņš darbojas kā valdes loceklis, pēc tam kā prokūrists no 2023.gada 28.februāra.
  No 2023.gada 6.februāra valdes locekļa amatā tiek iecelta Tatjana Saulīte. Informācija par valdes locekli Tatjanu Saulīti

  Pašlaik sabiedrības pamatkapitāls ir 2727298.00EUR

  • Ja kāds ir izlasījis šo īso vēstures aprakstu un pamanījis, ka dažas pagātnes lietas ir risinājušās nedaudz citādāk, tad, lūdzu, padalieties arī ar mums.