SIA ``Ķeguma Stars`` lielu daļu novada iedzīvotājus nodrošina ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem noteiktās vietās Ķegumā, Rembatē un Tomē

Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu projekta ietvaros Ķeguma un Rembates pilsētā ir izveidoti gan jauni, gan atjaunoti ūdens saimniecības tīkli. Tarifus ūdens piegādei un kanalizācijai apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Pakalpojuma cena

TarifsMērvienībaNeto/euroSaite pamatojošam dokumentam
Ķegums ūdensm21.04lejupielādēt
Ķegums kanalizācijam21.7lejupielādēt
Rembate ūdensm20.86lejupielādēt
Rembate kanalizācijam21.346lejupielādēt 1.lpp
lejupielādēt 2.lpp
Tome ūdensm20.94lejupielādēt
Ķegums siltumsMWh69.89lejupielādēt

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā tiek sadalīta mājas starpība
SIA Ķeguma Stars - Kā tiek sadalīta mājas starpība - Ūdens aprēķins daudzdzīvokļu mājās

Mājas starpība tiek sadalīta uz dzīvokļu īpašumiem:

  • ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs
  • skaitītāju rādījumi nav nodoti vairāk kā trīs mēnešus pēc kārtas

Ja mājā nav šādu dzīvokļa īpašumu tad mājas starpība tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā.

Kur jānodod ūdens skaitītāji

Skaitītāju rādījumu nodošana mēneša pēdējās trīs darba dienās:

Kas ir ūdens/kanalizācijas starpība

Ūdens starpība veidojas no mājai piegādātā ūdens daudzuma, ko uzskaita mājas kontrolskaitītājs un iedzīvotāju noziņotā ūdens skaitītāju patēriņa starpības

Kā tiek aprēķināts ūdens patēriņš dzīvoklim kuram nav uzstādīts skaitītājs

Ja dzīvoklī nav uzstādīts ūdens skaitītājs, tad uz katru dzīvoklī dzīvojošo personu tiek veikts aprēķins – 0.2 m3 dienā.

Kāpēc ūdens skaitītājs jāmaina ik pēc 4 gadiem

Saskaņā ar 2007.gada 9.janvāra MK noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” dzīvokļu īpašnieki un īrnieki veic uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi (verificēšanu) ne retāk kā reizi 4 gados

Kā veikt ūdens skaitītāja maiņu

Ūdens skaitītāja maiņu var pieteikt pie SIA “Ķeguma Stars” meistariem, vai izmantot citus sertificētus pakalpojuma sniedzējus.

Kā pievienoties pilsētas centralizētajiem tīkliem

Sākotnēji objekta īpašnieks SIA “Ķeguma Stars” birojā iesniedz pieteikumu ar savām vēlmēm, kam klāt pievieno zemesgrāmatas kopiju un kontaktinformāciju. Tālāk SIA “Ķeguma Stars” sagatavos tehniskos noteikumus, kuros izklāsta visas tālākās darbības.