August 25, 2021

SIA “Ķeguma Stars” aicina piedalīties cenu aptaujā

 SIA “Ķeguma Stars” aicina piedalīties cenu aptaujā “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “ĶEGUMA STARS” šķeldas katlu mājām  Celtnieku ielā 1A, Ķegumā un Nākotnes 7A, Birzgalē 2021./2022. gada apkures sezonā” Pretendentiem lūgums aizpildīt aptaujas formu – Cenu aptauja
June 30, 2020

Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē. Protokols Nr.2020/29/06

Protokols Nr. 2020/29/06
June 10, 2020

Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē.

Protokols Nr. 2020/08/06
May 25, 2020

Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē.

Iepirkuma protokols Nr. 2020/20/05
May 22, 2020

Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem, par katlu mājas Birzgalē izbūvi (iepirkuma identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF).

Atbildes
April 30, 2020

SIA „Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2020-1/KF

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiskā adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Andris Zābelis tālr.: 25957171, e-pasts: birojs.kegumastars@inbox.lv Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojektu izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu  veikšana objektā „Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 […]
November 8, 2019

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu | ID Nr. SIAĶS2019-2/KF

SIA „ĶEGUMA STARS” paziņo, ka iepirkumu komisija ir atcēlusi 2019.gada 17.jūnijā pieņemto lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju un pārtrauc iepirkuma procedūru.
June 18, 2019

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu | ID Nr. SIAĶS2019-2/KF

SIA „ĶEGUMA STARS” iepirkuma komisija 2019.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepriekš minētajā iepirkuma procedūrā, atzīt SIA “SANART” (reģ. Nr. 44103043748) ar cenu 489 500,00 EUR (bez PVN), kam piešķīrusi tiesības slēgt līgumu.
April 26, 2019

Iepirkuma procedūras izsludināšana | ID Nr. SIAĶS2019-2/KF

SIA „Ķeguma Stars” izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2019-2/KF SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2019-2/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” […]
April 2, 2019

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu | ID Nr. SIAĶS2019-1/KF

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117  Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 paziņo, ka pārtrauc iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2019-1/KF, sakarā ar to, ka pretendenta piedāvātā cena pārsniedz SIA „ĶEGUMA STARS” budžeta iespējas. Iepirkuma procedūra tika veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars […]