June 1, 2020

DKS reģistrēšana

October 10, 2019

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Lūdzam Ķeguma novada iedzīvotājus iesniegt pirmreizējo reģistrācijas apliecinājumu par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) SIA “Ķeguma STARS”, kas ir reģistra uzturētājs.