April 21, 2023

SIA “Ķeguma Stars” informē, ka siltumenerģijas padeve Ķeguma pilsētā tiks pārtraukta 2023.gada 1.maijā.

April 11, 2023
Ķeguma stars EKO dienas 2023

EKO dienas 2023

February 28, 2023

SIA “Ķeguma Stars” piedāvā asenizācijas pakalpojumus

Piedāvājam asenizācijas pakalpojumus (kanalizācijas notekūdeņu savākšanu) Ogres novadā.
December 5, 2022

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas sākot ar 01.01.2023.

Ar 01.01.2023. būs izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifos!
October 25, 2022

SIA “Ķilupe” informācija

Akcijas laikā no 01. novembra līdz 26. novembrim bez maksas varēs nodot nolietotās automašīnu riepas!
October 14, 2022

Darbu uzsākusi Ogres novada pašvaldības policijas dežūrdaļa

SIA “Ķeguma Stars” informē, ka no 2022.gada 1.maija darbu uzsākusi Ogres novada pašvaldības policijas dežūrdaļa, kas strādā diennakts režīmā, tālrunis 65047100.
October 14, 2022

Iespējams nodot rudens lapas 200 litru maisos

Informējam, ka SIA “Ķeguma Stars”, iepriekš piesakot pakalpojumu (uzrakstot iesniegumu birojs.kegumastars@inbox.lv vai iesniedzot personīgi Kuģu ielā 5, Ķegums, Ogres novads), ir iespējams nodot rudens lapas 200 litru maisos. Maksa par šo pakalpojumu – vienu 200 litru maisu ir EUR 4,24 (ieskaitot PVN). Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 20216691.
October 3, 2022

Siltumenerģijas pakalpojuma tarifs 2022/2023 apkures sezonai Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā

Informējam, ka 2022.gada 29.septembrī Ogres novada pašvaldība ir apstiprinājusi siltumenerģijas pakalpojuma tarifu 2022/2023 apkures sezonai Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā, kas ir noteikts 109,58 euro neto/MWh.
September 28, 2022

Paziņojums par apkures pieslēgšanu

SIA “Ķeguma Stars” informē, ka apkure daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ķeguma pilsētā tiks pieslēgta 2022.gada 3.oktobrī.
July 1, 2022

Cienījamie Staru ielas 10 dzīvokļu īpašnieki!

Informējam, ka 2022. gada 12. un 13. jūlijā SIA “ĶEGUMA STARS” veiks mājas kanalizācijas un ūdens stāvvada remontdarbus un daļu nomaiņu.