SIA ``Ķeguma Stars`` apsaimniekošanā ir Ķeguma pilsētas siltuma tīkli

Ar šo tīklu palīdzību tiek nodrošināta centralizēta siltumpadeve visām daudzdzīvokļu mājām Ķegumā un arī dažām privātmājām. Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu projekta ietvaros pilnībā rekonstruēta siltumtrase Ķeguma pilsētā.

Pakalpojuma cena

Siltumenerģijas piegāde: 109,58 EUR/MWh

Cenas norādītas bez PVN.

Ar pilnu pakalpojuma klāstu piedāvājumu un izcenojumiem var iepazīties šeit.

Patēriņa pārskati