Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Lai pildītu MK prasības, Ķeguma novada dome pieņēma saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kuros noteikta reģistrēšanas kārtība u.c.

Lūdzam Ķeguma novada iedzīvotājus iesniegt pirmreizējo reģistrācijas apliecinājumu par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) SIA “Ķeguma STARS”, kas ir reģistra uzturētājs. Apliecinājumu varēs sameklēt Ķeguma STARS un  Ķeguma novada domes mājas lapā vai drukātā formātā tas būs pieejams Kuģu ielā 5, Ķegums vai  Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centros.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt arī elektroniski:
1) aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet sagatavoto iesniegumu e-pastā (PDFWORD). Lūdzam, to sūtīt uz e-pastu birojs.kegumastars@inbox.lv

Apliecinājumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī; par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DCKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot.

Ja tehniskie dati nav zināmi

Iespējams, vairāki īpašnieki ir situācijā, kad nav zināms krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Atbilstoši minētajiem MK noteikumiem īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim jāorganizē atbilstoši sertificēta komersanta (ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista) apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnē bis.gov.lv sadaļā “būvspeciālistu reģistrs”).

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo MK noteikumu prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim. Jaunie noteikumi novadā attiecas uz aptuveni Ķeguma, Rembates, Birzgales un Glāzšķūņa mājsaimniecībām. Aicinām laikus vērsties SIA “Ķeguma STARS”, lai sniegtu datus par izbūvēto krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu.