July 2, 2015

Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 03/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” ietvaros” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 7 799,44 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu […]
July 2, 2015

Atklāta iepirkuma ĶS 01/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta apvienotā iepirkuma konkursa projektēšana un būvdarbi „Siltumenerģijas pārvades un sadales  sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” (projekta Nr .PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 30.jūnijā)  SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723 par līguma summu EUR 244 767,88 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots […]
June 10, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkumu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” būvuzraudzība

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkumu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” būvuzraudzība Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 10.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Ķegums – nolikums būvuzraudzība Veidnes iepirkuma konkursam skatīt šeit – Veidnes būvuzraudzība Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir  līdz 2015.gada 29. jūnijam plkst. 10.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, […]
June 10, 2015

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu Nr.2 veikšanas datums: 10.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020  Nolikuma grozījumus Nr.2 un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi nr.2 projektēšana […]
June 4, 2015

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu veikšanas datums: 04.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Grozīto Nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi projektēšana un buvniecība Iepirkuma Nolikumu skatīt […]
June 3, 2015

SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ietvaros”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  apvienoto iepirkuma konkursu „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ietvaros”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 3. jūnijs Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā uzraudzība un laboratorijas metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumtrases rekonstrukcijai un izbūvei Birzgales ciemā Atklāta iepirkuma konkursa 1. […]
May 26, 2015

SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma procedūru „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Ķeguma nolikums papildus komponentes B pielikumu (Skice) skatīt šeit – Skice Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 11.jūnijs plkst. 11.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma […]
April 24, 2015

SIA „Ķeguma Stars” informē par papildus grozījumiem atklātam apvienotā iepirkuma konkursam projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”

SIA „Ķeguma Stars” informē par papildus grozījumiem  atklātam  apvienotā iepirkuma konkursam projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 31. marts Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases projektēšana, rekonstrukcija un izbūve Ķeguma novada Birzgales ciemā. Atklāta iepirkuma konkursa nolikumu grozījumus nr.2 skatīt šeit –NOLIKUMI Birzgale siltumtrases projektesana un buvdarbi-grozījumi-2 […]
March 31, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 31. marts Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases projektēšana, rekonstrukcija un izbūve Ķeguma novada Birzgales ciemā. Atklāta iepirkuma konkursa nolikumu skatīt šeit – NOLIKUMS Birzgale siltumtrases projektesana un buvdarbi pielikumu Skici skatīt zemāk: […]
August 8, 2014

Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 01/2014 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2014 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 24.jūlijā.)   personu apvienībai  “SIA „DGS” un SIA “TG Construction”, SIA DGS reģ. nr.  40003261723, SIA “TG Construction” reģ. nr.  40103723135,  par līguma summu EUR 948 499,94 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma […]