December 3, 2018

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē | ID Nr. SIAĶS2018-1/KF

ID Nr. SIAĶS2018-1/KF “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2018-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, […]
October 1, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 05/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020   Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.oktobrī, protokols Nr.6) SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723, par līguma summu EUR 145 715,95 (bez PVN), jo ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.   Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma […]
September 7, 2015

SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā.

SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa  „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015.gada 28.augusts Grozījumu publicēšanas datums: 2015.gada 7.septembris Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā projekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu rekonstrukcijai un izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana papildus darbiem objektā „Papildus darbi siltumenerģijas […]
August 28, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta””

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta””. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 28.augusts Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā projekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu rekonstrukcijai un izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana papildus darbiem objektā „Papildus darbi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma […]
July 10, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 02/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Projektēšana un būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā., protokols Nr.6)   SIA „Siltumkomforts” reģ. nr. 40003797725,  par līguma summu EUR 174 949,80 (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un astoņdesmit centi) bez PVN, jo ir zemākā […]
July 9, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 04/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās būvuzraudzība” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projektaNr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 3880,00 (bez PVN), jo ir zemākā piedāvātā līgumcena. Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar […]
July 2, 2015

Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 03/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” ietvaros” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 7 799,44 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu […]
July 2, 2015

Atklāta iepirkuma ĶS 01/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta apvienotā iepirkuma konkursa projektēšana un būvdarbi „Siltumenerģijas pārvades un sadales  sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” (projekta Nr .PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 30.jūnijā)  SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723 par līguma summu EUR 244 767,88 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots […]
June 10, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkumu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” būvuzraudzība

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkumu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” būvuzraudzība Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 10.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Ķegums – nolikums būvuzraudzība Veidnes iepirkuma konkursam skatīt šeit – Veidnes būvuzraudzība Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir  līdz 2015.gada 29. jūnijam plkst. 10.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, […]
June 10, 2015

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu Nr.2 veikšanas datums: 10.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020  Nolikuma grozījumus Nr.2 un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi nr.2 projektēšana […]