Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 05/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” rezultātiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
 
Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.oktobrī, protokols Nr.6) SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723, par līguma summu EUR 145 715,95 (bez PVN), jo ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
 
Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā.
 
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.