SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā.

SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa  „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF

Iepirkuma publicēšanas datums: 2015.gada 28.augusts

Grozījumu publicēšanas datums: 2015.gada 7.septembris

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā projekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu rekonstrukcijai un izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana papildus darbiem objektā „Papildus darbi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”

Atklāta iepirkuma konkursa 1. posma GROZĪTO nolikumu skatīt šeit – NOLIKUMA GROZIJUMI Papildus darbi Keguma pilseta ( I.posms)

Atklāta iepirkuma konkursa 1. posma nolikumu skatīt šeit – NOLIKUMS Papildus darbi Ķeguma pilsētā ( I.posms)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts  līdz 2015. gada 15.septembrim plkst. 10.00. SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”.