July 31, 2014

Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 03/2014 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ietvaros” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2014 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 31.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 31 833,12 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo […]
May 28, 2014

Uzmanību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases nolikumā SIA „Ķeguma Stars” izsludinātajā atklātā iepirkuma konkursā tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ietvaros

Uzmnību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases nolikumā!!! Grozīto Kandidātu atlases nolikumu skatīt šeit –ĶS-Trases-buvuzraudzība_GROZITS SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  iepirkuma konkursu tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ietvaros  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2014 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2014. gada 28. maijs Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu […]
May 16, 2014

Uzmanību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases Nolikumā SIA “Ķeguma Stars” izsludinātajā atklātajā iepirkuma konkursā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”

Uzmnību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases nolikumā!!! Grozīto Kandidātu atlases nolikumu skatīt šeit –Kandidatu-atlases-nolikums-GROZITS SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  iepirkuma konkursu „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2014 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2014. gada 16. maijs Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases rekonstrukcija Ķegumā. Kandidātu atlases nolikumu skatīt šeit – Kandidatu atlases nolikums B pielikumu Tehniskos projektus skatīt […]
April 29, 2014

Uzzmanību!!! Ir veikti Nolikuma grozījumi SIA “Ķeguma Stars” izludinātajam atklātam apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Liepu alejā, Ķegumā”.

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Liepu alejā, Ķegumā”. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2014 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Uzmanību!!! SIA “Ķeguma Stars” informē par grozījumiem Nolikumā atklāta apvienoto iepirkuma konkursa projektēšanai un būvdarbiem „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Liepu alejā, Ķegumā” Nolikumu ar grozījumiem (grozījumi iekrāsoti dzeltenā krāsā) skatīt šeit – Nolikums Liepu aleja grozījumi Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Nolikums Liepu […]
June 19, 2013

Grozījumi atklāta iepirkuma būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” nolikumā.

SIA „Ķeguma Stars” informē par atklāta  iepirkuma konkursa „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” aktuālo informāciju. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” (līguma Nr. L-PCS-13-0083) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2013 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Ir veikti grozījumi Iepirkuma nr. ĶS 04/2013 KF II kārtas nolikuma 5.5.punktā, saskaņā ar Iepirkuma komisijas 2013.gada 31.maija protokolu Nr.4 Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.   Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.    
May 21, 2013

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  iepirkuma konkursu „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā” (līguma Nr. L-PCS-13-0083) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2013 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2013. gada 20. maijs Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir jauna siltumtrases posma izbūve Ķegumā. Kandidātu atlases nolikumu skatīt šeit. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir  līdz 2013. gada 29. maijam plkst. 11.00. SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020   Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas SIA […]
April 26, 2013

SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu būvdarbiem “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 12, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu būvdarbiem “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Staru ielā 12, Ķegumā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶS 2013/1 ERAF Publicēšanas datums: 30.04.2013. Piedāvājuma iesniegšanas datums: 11.06.2013. Iepirkuma nolikumu un tā pielikumus skatīt šeit. Iepirkuma nolikuma: 9.4.pielikumu skatīt šeit. 9.5.pielikumu skatīt šeit. Jautājumus un atbildes par iepirkumu skatīt šeit. Iepirkuma Nr. ĶS 2013/1 ERAF piedāvājumu atvēršanas protokolu skatīt šeit. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.  
April 15, 2013

Rezultāti iepirkumam ĶS 02/2013 KF

SIA „Ķeguma Stars” informē par atklātu  iepirkuma konkursa – būvuzraudzība objektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” rezultātiem. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2013 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020   Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2013. gada 12. aprīlī.)  personu apvienībai „Akorda & Lakalme”, SIA „Akorda” reģ. nr. 44103076170, SIA „Lakalme” reģ. nr. 40003379590 par līguma summu LVL 13 140,00 (bez PVN).   Pretendenta SIA „Ekolat” piedāvājums neatbilst nolikuma 11.3 punktam.  Pārējiem pretendentiem piedāvājumi ir atbilstoši nolikumam, bet nav ar zemāko […]
February 11, 2013

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu – būvuzraudzība objektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”.

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  iepirkuma konkursu – būvuzraudzība objektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2013 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit. Nolikuma C pielikuma: Iepirkuma līguma projekta Speciālos noteikumus skatīt šiet. Nolikuma C pielikuma: Iepirkuma līguma projekta Vispārējos noteikumus skatīt šiet. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir  līdz 2013. gada 13. martam plkst. 10.00. SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots sadarbībā […]
January 3, 2013

iepirkuma nr. ĶS 02/2012 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars” informē par atklāta apvienotā iepirkuma konkursa projektēšanai un būvdarbiem „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība  Ķegumā” rezultātiem Eiropas Savienības Eiropas Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumuattīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶS 02/2012 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2012. gada 28. decembrī.) SIA „Wesemann” Reģ. Nr. 40003140237, par līgumcenu LVL 1 264 874,00 (bez PVN). Pretendenta SIA „Lokširs” piedāvājums neatbilst nolikuma 6.3.1.,9.3.3.1.,10.3.3. punktiem, SIA „Jaunmāja” piedāvājums neatbilst nolikuma 9.2.1. punktam. Pārējiem pretendentiem piedāvājumi ir atbilstoši nolikumam, bet nav ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Šo projektu līdzfinansē […]