June 4, 2015

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu veikšanas datums: 04.06.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Grozīto Nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi projektēšana un buvniecība Iepirkuma Nolikumu skatīt […]
June 3, 2015

SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ietvaros”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  apvienoto iepirkuma konkursu „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ietvaros”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 3. jūnijs Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā uzraudzība un laboratorijas metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumtrases rekonstrukcijai un izbūvei Birzgales ciemā Atklāta iepirkuma konkursa 1. […]
May 26, 2015

SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma procedūru „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Ķeguma nolikums papildus komponentes B pielikumu (Skice) skatīt šeit – Skice Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 11.jūnijs plkst. 11.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma […]
April 24, 2015

SIA „Ķeguma Stars” informē par papildus grozījumiem atklātam apvienotā iepirkuma konkursam projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”

SIA „Ķeguma Stars” informē par papildus grozījumiem  atklātam  apvienotā iepirkuma konkursam projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 31. marts Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases projektēšana, rekonstrukcija un izbūve Ķeguma novada Birzgales ciemā. Atklāta iepirkuma konkursa nolikumu grozījumus nr.2 skatīt šeit –NOLIKUMI Birzgale siltumtrases projektesana un buvdarbi-grozījumi-2 […]
March 31, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 31. marts Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases projektēšana, rekonstrukcija un izbūve Ķeguma novada Birzgales ciemā. Atklāta iepirkuma konkursa nolikumu skatīt šeit – NOLIKUMS Birzgale siltumtrases projektesana un buvdarbi pielikumu Skici skatīt zemāk: […]
August 8, 2014

Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 01/2014 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2014 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 24.jūlijā.)   personu apvienībai  “SIA „DGS” un SIA “TG Construction”, SIA DGS reģ. nr.  40003261723, SIA “TG Construction” reģ. nr.  40103723135,  par līguma summu EUR 948 499,94 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma […]
July 31, 2014

Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 03/2014 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ietvaros” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2014 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 31.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 31 833,12 (bez PVN). Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo […]
May 28, 2014

Uzmanību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases nolikumā SIA „Ķeguma Stars” izsludinātajā atklātā iepirkuma konkursā tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ietvaros

Uzmnību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases nolikumā!!! Grozīto Kandidātu atlases nolikumu skatīt šeit –ĶS-Trases-buvuzraudzība_GROZITS SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  iepirkuma konkursu tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” ietvaros  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2014 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2014. gada 28. maijs Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu […]
May 16, 2014

Uzmanību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases Nolikumā SIA “Ķeguma Stars” izsludinātajā atklātajā iepirkuma konkursā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”

Uzmnību!!! Ir veikti grozījumi Kandidātu atlases nolikumā!!! Grozīto Kandidātu atlases nolikumu skatīt šeit –Kandidatu-atlases-nolikums-GROZITS SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  iepirkuma konkursu „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta”  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2014 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2014. gada 16. maijs Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases rekonstrukcija Ķegumā. Kandidātu atlases nolikumu skatīt šeit – Kandidatu atlases nolikums B pielikumu Tehniskos projektus skatīt […]
April 29, 2014

Uzzmanību!!! Ir veikti Nolikuma grozījumi SIA “Ķeguma Stars” izludinātajam atklātam apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Liepu alejā, Ķegumā”.

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Liepu alejā, Ķegumā”. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2014 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Uzmanību!!! SIA “Ķeguma Stars” informē par grozījumiem Nolikumā atklāta apvienoto iepirkuma konkursa projektēšanai un būvdarbiem „Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija Liepu alejā, Ķegumā” Nolikumu ar grozījumiem (grozījumi iekrāsoti dzeltenā krāsā) skatīt šeit – Nolikums Liepu aleja grozījumi Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Nolikums Liepu […]