SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ietvaros”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu  apvienoto iepirkuma konkursu „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ietvaros”

 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2015 KF

Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 3. jūnijs

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā uzraudzība un laboratorijas metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumtrases rekonstrukcijai un izbūvei Birzgales ciemā

Atklāta iepirkuma konkursa 1. kārtas nolikumu skatīt šeit – NOLIKUMS Birzgale tehniska uzraudziba 1kārta

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2015. gada 12. jūnijam plkst. 10.00. SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.