SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF

Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015.

Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu veikšanas datums: 04.06.2015.

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Grozīto Nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi projektēšana un buvniecība

Iepirkuma Nolikumu skatīt šeitĶeguma nolikums papildus komponentes

B pielikumu (Skice) skatīt šeit – Skice

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2015.gada 16.jūnijam plkst. 10.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.