SIA “Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma procedūru „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās”

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās”

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF

Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015.

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Ķeguma nolikums papildus komponentes

B pielikumu (Skice) skatīt šeit – Skice

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 11.jūnijs plkst. 11.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.