Atklāta iepirkuma ĶS 01/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta apvienotā iepirkuma konkursa projektēšana un būvdarbi „Siltumenerģijas pārvades un sadales  sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” rezultātiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” (projekta Nr .PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 30.jūnijā)  SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723 par līguma summu EUR 244 767,88 (bez PVN).
Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.