Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 03/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta  „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Birzgales ciemā” ietvaros” rezultātiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016, līguma Nr. L-PCS-15-0130) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 03/2015 KF

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 7 799,44 (bez PVN).
Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.