February 12, 2019

Informācija par piedāvājumu iesniegšanu iepirkumam | ID Nr. SIAĶS2019-1/KF

SIA „Ķeguma Stars” informē par piedāvājumu iesniegšanu iepirkuma procedūrā “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2019-1/KF SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2019-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Kontaktpersona – SIA […]
January 28, 2019

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu | ID Nr. SIAĶS2018-1/KF

SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117  Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 paziņo, ka pārtrauc iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2018-1/KF, sakarā ar to, ka pretendentu piedāvātās cenas pārsniedz SIA „Ķeguma Stars” budžeta iespējas. Iepirkuma procedūra tika veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars […]
January 10, 2019

Jautājumi iepirkumu procedūrā | ID Nr. SIAĶS2018-1/KF:

SIA „Ķeguma Stars” informē, ka ir saņemti sekojoši jautājumi  iepirkuma procedūrā “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS2018-1/KF: 1. Jautājums: Nolikuma p.4 norādīts, paredzētais vēlākais līguma gala izpildes termiņš ir 2020.gada 15.oktobris. Vai gads ir norādīts pareizi? Atbilde: Kā norādīts Iepirkuma nolikuma 29.1.punktam, maksimālais iepirkuma līguma būvdarbu gala izpildes termiņš ir 9 mēneši no līguma noslēgšanas. Atbilstoši, iepirkuma nolikuma 4.punktā ir drukas kļūda norādītajā gadā. Norādītais gads ir 2019. 2. Jautājums: Tehniskās specifikācijas p.3.2. ir norādīts, ka kurināmo padod tieši uz ārdiem no hidrauliskā bīdītāja. Vai […]
January 7, 2019

Termiņa pagarinājumus iepirkuma procedūrā | ID Nr. SIAĶS208-1/KF

SIA „Ķeguma Stars” informē par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu iepirkuma procedūrā “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID Nr. SIAĶS208-1/KF 7.01.2019
December 3, 2018

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē | ID Nr. SIAĶS2018-1/KF

ID Nr. SIAĶS2018-1/KF “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2018-1/KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Kontaktpersona – SIA „ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Aigars Roze tālr.: 29225651, […]
October 1, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 05/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020   Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 1.oktobrī, protokols Nr.6) SIA “DGS”  reģ. nr.  40003261723, par līguma summu EUR 145 715,95 (bez PVN), jo ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.   Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma […]
September 7, 2015

SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā.

SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem iepirkuma konkursa  „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta”” nolikumā. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015.gada 28.augusts Grozījumu publicēšanas datums: 2015.gada 7.septembris Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā projekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu rekonstrukcijai un izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana papildus darbiem objektā „Papildus darbi siltumenerģijas […]
August 28, 2015

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta””

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu iepirkuma konkursu „Papildus darbi būvobjektā „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada, Ķeguma pilsētā II kārta””. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/017 ) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 05/2015 KF Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 28.augusts Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Iepirkuma priekšmets ir  tehniskā projekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu rekonstrukcijai un izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana papildus darbiem objektā „Papildus darbi siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma […]
July 10, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 02/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “Projektēšana un būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā., protokols Nr.6)   SIA „Siltumkomforts” reģ. nr. 40003797725,  par līguma summu EUR 174 949,80 (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un astoņdesmit centi) bez PVN, jo ir zemākā […]
July 9, 2015

Atklāta iepirkuma konkursa Nr. ĶS 04/2015 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa “”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Uzvaras, Rasas un Birzes ielās būvuzraudzība” rezultātiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (projektaNr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 04/2015 KF Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2015. gada 09.jūlijā.)   SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001,  par līguma summu EUR 3880,00 (bez PVN), jo ir zemākā piedāvātā līgumcena. Pateicamies Pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar […]