Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem, par katlu mājas Birzgalē izbūvi (iepirkuma identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF).