September 19, 2012

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu uz projektēšanu un būvdarbiem „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”.

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai. Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2012 KF Uzmanību! Ir precizējumi pie iepirkuma Nolikuma C pielikuma „Iepirkuma līguma veidne” dokumentu „Finanšu piedāvājuma tāme” . Tāmes ar precizējumiem skatīt šeit. Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 !!!! SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem Nolikumā atklāta apvienoto iepirkuma konkursa projektēšanai un būvdarbiem „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” ietvaros Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit. Ar iepirkuma Nolikuma grozījumiem var iepazīties šeit. B […]