SIA „Ķeguma Stars” informē par papildus grozījumiem atklātam apvienotā iepirkuma konkursam projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”

SIA „Ķeguma Stars” informē par papildus grozījumiem  atklātam  apvienotā iepirkuma konkursam projektēšanai un būvdarbiem „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”

 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” (līguma Nr. L-PCS-15-0130, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 ) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2015 KF

Iepirkuma publicēšanas datums: 2015. gada 31. marts

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases projektēšana, rekonstrukcija un izbūve Ķeguma novada Birzgales ciemā.

Atklāta iepirkuma konkursa nolikumu grozījumus nr.2 skatīt šeit NOLIKUMI Birzgale siltumtrases projektesana un buvdarbi-grozījumi-2

Atklāta iepirkuma konkursa nolikumu grozījumus skatīt šeit – NOLIKUMS Birzgale siltumtrases projektesana un buvdarbi-grozījumi

Atklāta iepirkuma konkursa nolikumu skatīt šeit NOLIKUMS Birzgale siltumtrases projektesana un buvdarbi

pielikumu Skici skatīt zemāk:

Skice 1lapa

Skice 2lapa

Jautājumus un atbildes skatīt šeit – Jautājumi un atbildes

Pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts  līdz 2015. gada 07. maijam plkst. 10.00. SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu ielā 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.