Atklāta iepirkuma Nr. ĶS 01/2014 KF rezultāti

SIA „Ķeguma Stars”informē par atklāta iepirkuma konkursa „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” rezultātiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Ķeguma pilsētā II kārta” (līguma Nr. L-PCS-14-0115, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1./13/05/017) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 01/2014 KF

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas (2014. gada 24.jūlijā.)   personu apvienībai  “SIA „DGS” un SIA “TG Construction”, SIA DGS reģ. nr.  40003261723, SIA “TG Construction” reģ. nr.  40103723135,  par līguma summu EUR 948 499,94 (bez PVN).
Pateicamies pretendentiem par piedalīšanos iepirkuma konkursā.
Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar “Latvijas investīciju un attīstības aģentūru”.