SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

SIA „Ķeguma Stars” INFORMĒ par grozījumiem Nr. 2 nolikumā un tehniskajā specifikācijā, atklāta apvienotā iepirkuma konkursa „Projektēšana un būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” papildus aktivitātēm ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Siguldas, Celtnieku, Dzintaru, Rasas un Birzes ielās” ietvaros

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2015 KF

Iepirkuma izsludināšanas datums 25.05.2015.

Nolikuma un tehniskās dokumentācijas grozījumu Nr.2 veikšanas datums: 10.06.2015.

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

 Nolikuma grozījumus Nr.2 un tehnisko specifikāciju skatīt šeit – Ķegums – nolikuma grozījumi nr.2 projektēšana un buvniecība

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai (paraugi) skatīt šeit – Veidnes

Jautājumus un atbildes saistībā ar nolikumu sk. šeit – Jautajumi un atbildes

Grozīto Nolikumu  un tehnisko specifikāciju skatīt šeitĶegums – nolikuma grozījumi projektēšana un buvniecība

Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit – Ķeguma nolikums papildus komponentes

B pielikumu (Skice) skatīt šeit – Skice

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu skatīt šeit – Atvēršanas protokols

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2015.gada 18.jūnijam plkst. 10.00  SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.