Aktuālā informācija par projektu Nr. 4.3.1.0/18/A/015

Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra „Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2019-2/KF), kura tika veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

SIA „ĶEGUMA STARS” iepirkuma komisija 2019.gada 17.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepriekš minētajā iepirkuma procedūrā, atzīt SIA “SANART” (reģ. Nr. 44103043748)  ar cenu 489 500,00  EUR (bez PVN), kam piešķīrusi tiesības slēgt līgumu.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu ir publicēts SIA “ĶEGUMA STARS” tīmekļvietnē https://kegumastars.lv/projekti.

Publicēts: 09.08.2019.