Photo by Ian Schneider on Unsplash

Informējam, ka SIA “ĶEGUMA STARS” darba dienu 2019.gada 27.decembrī pārceļ uz 2019.gada 14.decembri.

Ūdens skaitītāju rādījumi no Ķeguma novada iedzīvotājiem tiks pieņemti 2019.gada 30.decembrī, 2020.gada 2. un 3.janvārī.

Skaitītāju nodošana