Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa 2018. gadā Ķeguma novadā

Skaitītāju nodošana