Informācija par lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām ar 01.02.2022.