Informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām ar 2022.gada 1.janvāri