Kādos gadījumos jāzvana SIA “Ķeguma STATS” avārijas dienestam?

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un materiālo vērtību drošībai. Avārijas dienestam jāziņo par šādiem gadījumiem:

• applūdis pagrabs;

• aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;

• plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;

• ja ir novēroti ūdens stāvvadu vai siltumapgādes tīklu bojājumi;

• ja ir nolauzti koki, kas traucē satiksmi;


SIA “Ķeguma STARS” avārijas numurs 25736650


COVID-19 ierobežojumi:

1. Dzīvokļa īpašniekam jāapliecina, ka mājsaimniecībā visi ir veseli un neatrodas izolācijā;

2. Pirms darbinieku ierašanās telpas tiek izvēdinātas, uzvilktas aizsargmaskas

3. “Ķeguma Stars” darbiniekiem novēršot avārijas stāvokli, dzīvokļa iemītnieki atrodas citā telpā;

4. Pēc darbu pabeigšanas telpu izvēdināt un dezinficēt;

Saskaņā ar darbu izcenojumu cenrādi iedzīvotājiem tiek piedāvāti arī dažādi iekšējo tīklu maksas pakalpojumi. Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis pieejams www.kegumastars.lv.

Avārijas dienesta darba laiks:

P. 18.00 – 8.00

O. 17.00 – 8.00

T. 17.00 – 8.00

C. 18.00 – 8.00

P. 13.00 – 8.00

S. 24.00

Sv. 24.00

Skaitītāju nodošana