SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu uz projektēšanu un būvdarbiem „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”.

SIA „Ķeguma Stars” izsludina atklātu apvienoto iepirkuma konkursu projektēšanai un būvdarbiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā”.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” (līguma Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/013) ieviešanai.

Iepirkuma identifikācijas nr. ĶS 02/2012 KF

Uzmanību! Ir precizējumi pie iepirkuma Nolikuma C pielikuma „Iepirkuma līguma veidne” dokumentu „Finanšu piedāvājuma tāme” . Tāmes ar precizējumiem skatīt šeit.

Pasūtītājs: SIA „Ķeguma Stars”, reģ. Nr. 40003227117, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

!!!! SIA „Ķeguma Stars” informē par grozījumiem Nolikumā atklāta apvienoto iepirkuma konkursa projektēšanai un būvdarbiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķegumā” ietvaros

Iepirkuma Nolikumu skatīt šeit.

Ar iepirkuma Nolikuma grozījumiem var iepazīties šeit.

B pielikumu (Skice) skatīt šeit.

Arhitektūras plānošanas uzdevumu skatīt šeit.

2012. gada 10 oktobra ieinteresēto piegādātaju sanāksmes protokolu skatīt šeit.

Jautājumus un atbildes saistībā ar iepirkumu Nr.  ĶS 02/2012 KF skatīt šeit.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2012. gada 20. novembrim plkst. 09.45 SIA „Ķeguma Stars” birojā, Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 vai līdz 2012. gada 20. novembrim no plkst. 09.45 līdz 10.00 “Keguma novada domes sēžu zālē, Lāčplēša iela1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.