Maksa par SIA “ĶEGUMA STARS” rēķinu piegādi papīra formātā

Klientiem, kuri no 2020.gada februāra vēlēsies saņemt rēķinus papīra formā, ikmēneša rēķinos tiks iekļauta maksa 0.50 eiro +PVN apmērā.

2018.gada 25.maijā stājas spēkā privātpersonu datu aizsardzības prasības. Tās attiecas arī uz rēķiniem papīra formātā un to piegādi klientiem. Šo prasību ievērošana saistīta ar papildus izmaksām, kas māju apsaimniekošanas tāmē nav iekļautas, tādēļ tiem klientiem, kuri no 2020.gada februāra vēlēsies saņemt rēķinus papīra formā, ikmēneša rēķinos tiks iekļauta maksa 0.50 eiro +PVN apmērā. Lai izvairītos no šī maksājuma, SIA “ĶEGUMA STARS” aicina klientus rakstīt iesniegumu, kurā norādīt sekojošu informāciju:

1. Vārds, uzvārds

2. Adrese

3. Teksts – “Rēķinus vēlos saņemt uz elektronisko pasta adresi ________________”

SIA “ĶEGUMA STARS” administrācija

Skaitītāju nodošana