• Būves gads: 1986
 • Dzīvokļu skaits: 22
 • Materiāls: Paneļu un ķieģeļu
 • Jumta segums: ruberoids
 • Kadastra Nr.: 7484-004-0301
 • Kopējā dzīvokļu platība: 881.0 m2
 • Stāvu skaits: 3
 • Mājas vecākais: ???
 • Apsaimniekošanas maksa: 0.37 EUR/m2 (bez PVN)
 • Pielikumi: Pārskati: 2016 Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2018.gadu
 • Piedāvātie remontdarbi:

  1. Mājas aizsarg apmaļu atjaunošana.
  2. Mājas iekšpagalma ceļa seguma atjaunošana.
  3. Mājas koplietošanas telpu logu maiņa
  4. Mājas koplietošanas telpu durvju maiņa.

   

   

  Ar detalizētāku informāciju var iepazīties pie namu pārvaldnieka.

Skaitītāju nodošana