2018.gada 1.oktobrī SIA ,,Ķeguma Stars” ir sācis ražot siltumu Ķeguma katlu mājā.
To jau ir sākuši saņemt pirmie patērētāji.
Lai daudzdzīvokļu mājas Ķegumā tiktu pieslēgtas pie centralizētās siltuma sistēmas
ir nepieciešams mājas vecākā iesniegums. Daudzdzīvokļu mājas, kuras vēl nav paspējušas
izvirzīt/ievēlēt savas mājas vecāko var iesniegt mājas vairākuma iedzīvotāju parakstītu iesniegumu
par vēlēšanos saņemt siltumu.
Tad, kad diennakts vidējā temperatūra 3 dienas pēc kārtas būs zemāka par +8 grādiem pēc Celsija,
apkure tiks pieslēgta arī pārējām mājām.

Ar cieņu,
SIA “Ķeguma Stars”
valdes loceklis
Aigars Roze

Skaitītāju nodošana