SIA “Ķeguma Stars” informē, ka ar š.g. 16.septembri, pakāpeniski tiks pieslēgta apkure Ķeguma daudzdzīvokļu mājām.