Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām ar 01.01.2021

Pamatojoties uz LR likumu “Dabas resursu nodokļu likums” un “Atkritumu apsaimniekošanas likumu” informējam, ka ar 2021.gada 1.janvāri  SIA “MARSS”  paaugstināta maksu par 1m3 cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – EUR 13.41 (trīspadsmit euro un 41 cents) par 1m3 bez PVN.

Skaitītāju nodošana