Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju


This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png

Ņemot vērā, ka SIA „ĶEGUMA STARS”, reģ. Nr. 40003227117, juridiska adrese: Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 2019.gada 7.novembrī ir pārtraukusi iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves un jaunu 0,5 MW šķeldas un 0,3 MW granulu katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē”, ID
Nr. SIAĶS209-1/KF, sakarā ar to, ka pretendenta piedāvātā cena pārsniedz SIA „ĶEGUMA STARS” budžeta iespējas, SIA “ĶEGUMA STARS” šobrīd strādā pie jauna nolikuma izstrādes, pārskatot izvirzītās prasības un tuvākajā laikā plāno izsludināt iepirkumu atkārtoti.