Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png

SIA „ĶEGUMA STARS” ir izstrādājis nolikumu un 2020.gada 7.maijā IUB mājas lapā izsludinājis iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF). Piedāvājumu iesniegšana paredzēta 2020.gada 8.jūnijā, plkst.10:00.