Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF). Par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīta SIA “STEEL PRO” ar piedāvāto līgumcenu 448 000 EUR. Šobrīd ar šo uzņēmumu tiek skaņots līgumprojekts. Notiek sarunas ar SEB banku par kredīta piešķiršanu.

Skaitītāju nodošana