Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF). Par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīta SIA “STEEL PRO” ar piedāvāto līgumcenu 448 000 EUR. Šobrīd ar šo uzņēmumu tiek skaņots līgumprojekts. Notiek sarunas ar SEB banku par kredīta piešķiršanu.