Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png

Lai realizētu iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF) un noslēgtu līgumu ar tās uzvarētāju SIA “STEEL PRO”, SIA “ĶEGUMS STARS” veic pārrunas ar “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS par kredīta nosacījumiem. Līgumu ar būvnieku plānots noslēgt līdz 2020.gada beigām.

Skaitītāju nodošana