Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1.png

Lai realizētu iepirkuma procedūru “Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” (identifikācijas Nr. SIAĶS2020-1/KF) un noslēgtu līgumu ar tās uzvarētāju SIA “STEEL PRO”, SIA “ĶEGUMS STARS” veic pārrunas ar “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS par kredīta nosacījumiem. Līgumu ar būvnieku plānots noslēgt līdz 2020.gada beigām.