Par SIA „ĶEGUMA STARS” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/015 “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgalē” aktuālo informāciju

2020.gada 21.decembrī ir noslēgts līguma ar  SIA “STEEL PRO” par projekta “Katlu mājas izbūves ar kopējo biomasas iekārtu (tas) jaudu 0,8 MW uzstādīšanas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana Birzgalē” realizāciju. Projekta attīstības process virzās saskaņā ar noslēgto līgumu, šobrīd ir pabeigta projektēšana.

Publicēts: 05.02.2021.