Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 (līguma nr. L-PCS-15-0130) aktuālo informāciju.

Ķeguma novada dome nodrošina komunālos pakalpojumus Birzgales ciemā, tāpēc, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzticējusi SIA „Ķeguma Stars” realizēt Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-15-0130, kas 2015.gada 31.martā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Projekta mērķis ir rekonstruēt un izbūvēt jaunu siltumtīkla posmu 520 m garumā un izbūvēt desmit jaunus siltummezglus.
Lai realizētu siltumapgādes tīklu rekonstrukciju, izbūvi un siltummezglu izbūvi nepieciešams rīkot atklātus iepirkumu konkursus, kā rezultātā SIA „Ķeguma Stars” iepirkuma Nr. ĶS 01/2015 KF ietvaros 2015. gada 20. oktobrī noslēdza līgumu par projektēšanas un būvdarbu veikšanu objektā „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ar SIA „DGS” reģ. nr. 40003261723 par līgumsummu EUR 244 767,88 (bez PVN) un iepirkuma Nr. ĶS 03/2015 KF ietvaros 2015. gada 9. novembrī noslēdza līgumu par būvuzraudzību objektā „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” ar SIA „Firma L4” reģ. nr. 40003236001 par līgumsummu EUR 7 799,44 (bez PVN).
Plānotie būvdarbi ir izpildīti, atlikušajās dienās plānots ieregulēt siltummezglus atbilstoši katlu mājas darba režīmam, lai varētu nodrošināt ēkās optimālu temperatūru.
Sīkāk informāciju par projektu var iegūt, vēršoties pie šī projekta kontaktpersonas Jura Piebalga pa tel. 25440447 vai Kuģu ielā 5, Ķegumā 2 stāvā.
Vēlamies pateikties Birzgales iedzīvotājiem par sapratni un līdzcietību būvdarbu laikā. Novēlam jaukus un sirsnīgus Ziemassvētkus un laimīgi sagaidīt Jauno gadu.

SIA „Ķeguma Stars”
Administrācija

Skaitītāju nodošana