Par SIA „Ķeguma Stars” projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā” nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/016 (līguma nr. L-PCS-15-0130) aktuālo informāciju.

Ķeguma novada dome nodrošina komunālos pakalpojumus Birzgales ciemā, tāpēc, lai spētu nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti, ir uzticējusi SIA „Ķeguma Stars” realizēt Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Ķeguma novada Birzgales ciemā”. Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda (KF) 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai (6. kārta)” ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. L-PCS-15-0130, kas 2015.gada 31.martā tika noslēgts starp SIA „Ķeguma Stars” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Projekta mērķis ir rekonstruēt un izbūvēt jaunu siltumtīkla posmu 520 m garumā un izbūvēt desmit jaunus siltummezglus.
Tā kā projekta ietvaros radās ietaupījums un, lai precīzāk noteiktu siltumenerģijas daudzumu, kas tiek padots no katlu mājas, 2015.gada 15. decembrī tika panākta vienošanās ar būvdarbu veicēju SIA „DGS” (par maģistrālo siltumskaitītāju uzstādīšanu par 3 048,40 EUR bez PVN.
Visi būvdarbi ir pabeigti, nākošajā mēnesī notiks siltumskaitītāju un siltummezglu monitorings, lai iegūtu precīzus datus un veiktu atbilstoši katras ēkas optimālo siltummezglu režīma ieregulēšanu.
Sīkāk informāciju par projektu var iegūt, vēršoties pie šī projekta kontaktpersonas Jura Piebalga pa tel. 25440447 vai Kuģu ielā 5, Ķegumā 2 stāvā.
Vēlamies pateikties Birzgales iedzīvotājiem par sapratni un līdzcietību būvdarbu laikā. Novēlam laimīgi sagaidīt Jauno gadu.

SIA “Ķeguma Stars”
Administrācija

Skaitītāju nodošana