Par siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja maksas samazinājumu mājsaimniecībām

Pamatojoties uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma (turpmāk – Atbalsta likums) 7. pantu, kurš noteic, ka mājsaimniecības lietotājiem piemēro maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem, kurus sniedz, izmantojot centralizēto siltumapgādes sistēmu (turpmāk- centralizētās siltumapgādes pakalpojums), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, šajā pantā noteiktajā apmērā, vadoties no tā, ka maksimālā pieļaujamā siltumenerģijas tarifa cena ir 68 euro par vienu MWh bez pievienotās vērtības nodokļa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “ĶEGUMA STARS””” ir iesniegusi Ekonomikas Ministrijai siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja kompensācijas pieprasījumu par 2022.gada janvāri. Informējam, ka minētais maksas samazinājums mājsaimniecībām par janvāri tiks piemērots februāra rēķinos.