SIA “Ķeguma Stars” informē, ka apkure daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ķeguma pilsētā tiks pieslēgta 2022.gada 3.oktobrī.