Apkures radiatoru maiņa dzīvoklī ir sezonas darbs, kas katru gadu sākas pēc apkures atslēgšanas. Tikt pie jauna radiatora nemaz nav tik vienkārši, vispirms vajag pasūtīt un saskaņot projekta skici, izraudzīties pareizā tipa radiatoru un tā tālāk. Diemžēl dažu cilvēku rīcība ir bezatbildīga un SIA “ĶEGUMA STARS” enerģētiķis V.Kalačikovs brīdina, ka tādējādi viņi gan paši var palikt bez apkures, gan nodarīt pamatīgu postu visai mājai.

  • Pirmām kārtām – projekts.

Vispirms dzīvokļa īpašniekam jāpasūta projekts. Speciālisti aprēķina dzīvokļa siltuma zudumus un atkarībā no tā izraugās radiatora tipu un pareizo montāžas shēmu. Tehniskais projekts  garantē ne tikai tehniski pareizu sildķermeņu nomaiņu, lai tā neietekmētu turpmāku apkures sistēmas funkcionēšanu, bet arī ļauj veikt precīzāku aprēķinu, lai ekonomija uz sildķermeņu nomaiņu būtu lielāka.

  • Saskaņošana ar apsaimniekotāju.

Izstrādātā tehniskā dokumentācija ir jāsaskaņo ar SIA ”ĶEGUMA STARS” enerģētiķi, iesniedzot dokumentāciju 2 eksemplāros. Pēc saskaņošanas ir nepieciešams veikt apkures sistēmas attiecīgo stāvvadu atslēgšanu un iztukšošanu. Taču pēc radiatora nomaiņas pabeigšanas – apkures sistēmu jāatjauno.

Nomainot uz neatbilstošas jaudas radiatoru, nekā siltumsistēmai paredzēts, tas var iespaidot apkures sistēmu visā mājā. Par patvaļīgu radiatoru nomaiņu dzīvokļu īpašniekam draud naudas sods, kā arī patvaļniekam var likt nomainīt radiatorus uz piemērotas jaudas sildķermeņiem.

Ja tiek veikta patvaļīga, nesaskaņota radiatoru maiņa, tas var sabojāt apkures sistēmu visai mājai. Lai izvairītos no iespējamas problēmsituācijas izraisīšanas, radiatoru maiņu uzticiet veikt sertificētam speciālistam vai uzņēmumam. Pirms remontdarbu uzsākšanas dzīvokļa īpašniekam vai izvēlētājam pakalpojuma sniedzējam nepieciešams vienoties par ūdens izlaišanu no attiecīgā stāvvada sildelementu nomaiņas laikā. Lai pieteiktu šo maksas pakalpojumu, darba laikā jāzvana uz SIA,,ĶEGUMA STARS” biroja tālruņa Nr. 20216691. Pakalpojuma izpildi nodrošina SIA “ĶEGUMA STARS” speciālisti, ar ko jāsazinās pēc remontdarbu pabeigšanas, lai veiktu apkures sistēmas hidraulisko pārbaudi, uzpildīšanu un atgaisošanu.

Skaitītāju nodošana