Siltumenerģijas pakalpojuma tarifs 2022/2023 apkures sezonai Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā

Informējam, ka 2022.gada 29.septembrī Ogres novada pašvaldība ir apstiprinājusi siltumenerģijas pakalpojuma tarifu 2022/2023 apkures sezonai Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā, kas ir noteikts 109,58 euro neto/MWh.

Informāciju par Valsts atbalstu 2022/2023 apkures sezonā skatīt šeit: https://www.em.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona