SIA “Ķeguma Stars” informē, ka Ķegumā veiks ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju šā gada 3.novembrī , tādēļ ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas. Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā novārīt!

Skaitītāju nodošana