Uzmanību! Izmaiņas Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošanā

Sakarā ar Covid 19 infekcijas izplatīšanos un darbinieku ilgstošu slimošanu Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2021.gadu tiks sagatavots līdz 2022.gada 1.maijam.