Saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju vīrusa “Covid-19” izplatības dēļ un tā rezultātā Latvijas ekonomikai radītajiem zaudējumiem, iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos, SIA “ĶEGUMA STARS” aicina klientus, kuriem ir izveidojies vai izveidosies parāds, par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, būt apzinīgiem un slēgt ar sabiedrību vienošanos par parādu apmaksu. Abpusēji vienojoties, aicinām sastādīt individuālu parāda atmaksas grafiku, kā arī kavējuma naudas atcelšanu/ dzēšanu. Piedāvājam parādu apmaksas vienošanos slēgt uz noteiktu laiku. Ja Klients izpilda Vienošanās noteikumus, tad Klienta parāds piedziņai netiek nodots.

Kas klientam jādara?

1. Jānosūta iesniegums uz e-pastu: birojs.kegumastars@inbox.lv;

2. Iesniegums tiks izskatīts 7 dienu laikā un tiks sniegta atbilde;

3. Klients parakstīto vienošanos atsūta:

1) pa pastu  – SIA”ĶEGUMA STARS” Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,

2) ievieto pastkastītē – Kuģu iela 5, Ķegums, Ķeguma novads,

3) ar elektronisko parakstu nosūta uz minēto e-pastu.

Ar SIA “ĶEGUMA STARS” iespējams sazināties elektroniski – www.kegumastars.lv.

Skaitītāju nodošana