• Būves gads: 20gs. vidū
 • Dzīvokļu skaits: 11
 • Materiāls: Ķieģeļu
 • Jumta segums: Šīferis
 • Kadastra Nr.: 7409-001-0075
 • Kopējā dzīvokļu platība: 558,7 m2
 • Stāvu skaits: 2
 • Mājas vecākais: ???
 • Apsaimniekošanas maksa: 0.20 EUR/m2 (bez PVN)
 • Pielikumi: Pārskati: 2016 Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāme uz 2018.gadu Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats 2017
 • Piedāvātie remontdarbi:

  1. Mājas jumta noteku sistēmas nomaiņu.
  2. Mājas jumta seguma nomaiņa.
  3. Mājas aizsarg apmaļu atjaunošana.

   

   

  Ar detalizētāku informāciju var iepazīties pie namu pārvaldnieka.